Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Fragment esculpit

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1234
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Escultura
NOM DE L'OBJECTE
Fragment esculpit
MIDES
ALÇADA (CM)
11x10x5
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
11x10x5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Esculpit
MATERIALS UTILITZATS
Marbre
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Fragment de marbre o alabastre esculpit on s'hi prepresenta un tors i els braços en posició d'ensenyar els palmells (potser un Crist ensenyant els estigmes?)
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS