Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Fragment de Vitrall

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2592
CRONOLOGIA
s. XIV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
vitralleria
NOM DE L'OBJECTE
Fragment de vitrall
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
15
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
vitralleria, morter
MATERIALS UTILITZATS
vidre, morter
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Un fragment de vitrall de color blau, adjunt amb dos fragments de morter i un de plom i morter.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
3
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
4
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
En el sobre hi constava: "GIRONA. GIROLA, CAPELLA STA. CATERINA. - Morter encastat al vitrall. - Plom S.XIV. - Vidre".