Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Fragment de gàrgola

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
666
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
fragment de gàrgola
MIDES
ALÇADA (CM)
28 x 31'5 x 11 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
28 x 31'5 x 11 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
esculpit, tallat
MATERIALS UTILITZATS
pedra travertí?
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Fragment de forma trapezoïdal on s'hi distigeixen motius vegetals ( cinc fulles). Peça fragmentada pel costat esquerra i per la part inferior.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS