Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Fragment de gàrgola

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
664
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
fragment de gàrgola
MIDES
ALÇADA (CM)
8'5 x 17 x 12 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
8'5 x 17 x 12 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
esculpit, tallat
MATERIALS UTILITZATS
pedra travertí?
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Fragment irregular i allargat que a la part devantera hi veiem un relleu decoratiu esculpit amb motius vegetals. Recorda la decoració que tenen les gàrgoles de l'absis de la catedral.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS