Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Fragment de fris

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
755
CRONOLOGIA
s. XII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
fragment de fris
MIDES
ALÇADA (CM)
22'5 x 31'5 x 21'5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
22'5 x 31'5 x 21'5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
esculpit, tallat
MATERIALS UTILITZATS
pedra calcària
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Peça rectangular decorada amb un relleu figurat que mostra un ocell menjant raïm en un jardí que podria representar el Pardaís. Simbolitza l'Eucaristia.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
VVAA: La Catedral de Girona. L'obra de la Seu. Editat per la Fundació "la Caixa", Barcelona, 2003.
NOTES I OBSERVACIONS
Peça que està embolicada i que té una etiqueta amb el número 21 a més a més d'altres dades d'interès com la data, mida, tipus d'objecte, pedra i localització.