Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Falsa sotana

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2440
CRONOLOGIA
Inicis XXI
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Indumentària
NOM DE L'OBJECTE
Falsa sotana
MIDES
ALÇADA (CM)
63x58
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
63x58
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit i teixit
MATERIALS UTILITZATS
Cotó, sintètic, goma, metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Teixit de color negre amb coll rigit i tancament per l’esquena amb cibella a la part inferior. La seva funció és anar sota altres peces per semblar que es porta sotana.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Jaulent
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Etiqueta
LLOC D'EXECUCIÓ
C/ Cucurulla, 5, Barcelona
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació
FONT D'INGRÉS
Donació del Bisbe Carles Soler
DATA D'INGRÉS
2022
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS