Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Fagot

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1043
CRONOLOGIA
1800-1850
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Instrument musical
NOM DE L'OBJECTE
Instrument musical
MIDES
ALÇADA (CM)
7x125x9
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
7x125x9
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Fusta arrissada possiblement auró tenyida, claus i anelles de llautó, tap de la culata de suro
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Aeròfon de llengüeta doble 4 secciona, 13 claus de palanca (1 perduda), 6+1 forats 1ª peça: 50'5 x 5'2 x 3; 2ª peça: 44'3 x 6'6 x 5'3; 3ª peça: 60'5 x 4'6; 4ª peça: 32'5 x 6
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Gravat a l'anella superior del segon cos: "Espaignet"
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Espaignet
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
París
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
Manca tudell
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS