Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Estructura arquitectònica

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
682
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
fragment d'estructura arquitectònica
MIDES
ALÇADA (CM)
43 x 30 x 27cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
43 x 30 x 27cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, forjat
MATERIALS UTILITZATS
pedra calcària nummolítica i ferro
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Peça formada per una barra de ferro a la part superior enganxada a una peça de pedra de forma pentagonal.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS