Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Estovalles d’altar

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1154
CRONOLOGIA
Segle XIX-XX?
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Teixit
NOM DE L'OBJECTE
Estovalles d'altar
MIDES
ALÇADA (CM)
264x100
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
264x100
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Teixit
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Estovalles d'altar blanques i llises amb puntes amples als extrems, s'hi presenten motius vegetals d'on destaca un capoll de flor i uns motius geomètrics quadrats amb esferes al centre.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Ntra Sra del Sdo Corazón
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS