Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Estovalles

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1216
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Teixit
NOM DE L'OBJECTE
Estovalles
MIDES
ALÇADA (CM)
68x34
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
68x34
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Teixit
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Estovalles d'altar petit o credença, amb un flanc llarg sense bora i la resta decorat amb aquesta.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS