Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Estola del tern de Sant Narcís

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
357
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
estola
MIDES
ALÇADA (CM)
7,5 x 224 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
7,5 x 224 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat, brocat, encoixinat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fil d'or, passamaneria, aplicacions metàl·liques
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Estola que forma part d'un tern que es composa de 5 capes pluvials, 2 dalmàtiques, 1 casulla, 2 estoles, 3 collarins, 1 cobrecalze, 1 humeral, 1 bossa de corporals i 1 drap de faristol (veure fitxes associades). Estola de ras de seda vermella-granate, la decoració de la qual es base en un brocat de fil d'or dibuxant un elegant motiu vegetal que recorda la fulla de trèbol i que recorre tota la banda de la peça. Les pales o extrems trapezoïdals estant contornejats per una galó-sanefa daurat que emmarquen cadascun el motiu de la creu, brocat en fil d'or i en relleu. El mateix motiu de la creu, però en aquest cas de tipologia més barroca floral i amb aplicacions metàl·líques, es repeteix el la part central de la banda de l'estola. El forro és de color vermell-rosat i duu cosida una roba blanca amb puntes a la part que es col·loca darrera el coll. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
L'estat és correcte però caldria ubicar-la en un espai idoni sense altres elements a sobre els brocats.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS