Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Estola del tern de la Puríssima

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
551
CRONOLOGIA
1854
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
estola
MIDES
ALÇADA (CM)
16,5 x 214 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
16,5 x 214 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brocat
MATERIALS UTILITZATS
seda, or, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Estola que forma part del tern de la Puríssima que el formen: 2 dalmàtiques, 5 capes pluvials, 2 casulles, 3 estoles, 1 maniple, 1 collarí, 2 bosses de corporals, 1 cobrecalze, 1 cíngol i 2 draps de faristol. Estola de fons de ras de seda blau brocada amb el motiu floral que domina tot el tern. Un galó de passamaneria daurat contorneja tota la peça. Les pales o extrems trapezoïdals tenen en el centre el motiu de la creu feta d'aplicacions de la mateixa passamaneria, i acaben amb un sarrell de filaments daurats entre els quals hi ha quatre motius aglanats. La mateixa tipologia de creu de les pales es repeteix en la part central de la banda de l'estola. El forro és de color rblau. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro. Duu cosida roba blanca amb punta a la part que es col·loca darrera el coll.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Taller Garín
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
València
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
donació
FONT D'INGRÉS
Bisbe Sivilla i Gener
DATA D'INGRÉS
6 de desembre de 1904
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Força bé, caldria guardar correctement.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-Resol. Tom 100, p. 38, 6 de desembre de 1904 -Marquès Casanovas, J., "La capella de la Puríssima", Informe, Diari de Girona, 21 d'octubre de 1987.
NOTES I OBSERVACIONS