Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Estola

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
610
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
estola
MIDES
ALÇADA (CM)
18 x 230 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
18 x 230 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
cotó?, fils policromats, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Estola que forma part del conjunt format per: 1 bossa de corporals, 1 maniple, 1 estola, 1 casulla i 1 cobrecalze (veure fitxes associades). Estola amb fons de color blanc i decorat amb uns brodats de fils policromats (vermell, verd, taronja, blau,....) que representen petits poms de flors de jardí molt naturalistes. Les pales o extrems trapezoïdals estant cortornejats per un galó de passamaneria daurat, acabat amb un petit serrell i ornamentat amb dues franges de fils de color marró. Les creus del centre de cada pala i la del mig de la banda de l'estola són d'aplicacions de passamaneria amb motius geomètrics. El forro és d'un color blanc-beig i hi ha escrit amb bolígraf el número de IEC.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS