Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Estola

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
540
CRONOLOGIA
1774
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
estola
MIDES
ALÇADA (CM)
18,5 x 236 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
18,5 x 236 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
brodat, cosit
MATERIALS UTILITZATS
seda, fils de seda policromats, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Estola que forma part d'un tern que es composa de: 2 cobrecalzes, 1 gremial?, 1 capa pluvial, 2 bosses de corporals, 2 estoles, 2 maniples i 2 casulles (veure fitxes assossiades). Estola de ras de seda morat la decoració de la qual es base en un brodat de fils de seda policromats (taronges. verds, rosats) que dibuxen un elegant motiu vegetal que recorre tota la banda de la peça. Les pales o extrems trapezoïdals estant contornejats per una galó-sanefa daurat, decorat amb una línia ondulant, que emmarquen cadascun el motiu de la creu, també brodada amb fil de seda policromats i de tipologia floral amb raigos. El mateix motiu de la creu, sense els raigos, es repeteix en la part central de la banda de l'estola. El forro és de color morat i duu cosida una roba blanca fistonejada per protegir la part que es col·loca darrera el coll. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Taller Miguel Molero
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
Toledo
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS