Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Estola

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
381
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
estola
MIDES
ALÇADA (CM)
16,5 x 218 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
16,5 x 218 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brocat
MATERIALS UTILITZATS
seda, fil d'or i de plata, passamaneria, aplicacions metàl·liques
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Estola que forma part d'un tern que es composa de: 6 capes pluvials, 4 dalmàtiques, 1 casulla, 2 estoles, 4 collarins, 1 cobrecalze, 1 bossa de corporals i 1 drap de faristol (veure fitxes associades). Estola de seda de color gris amb una trama de fons de fil platejat i motius florals. Les pales o extrems trapezoïdals queden emmarcades per dos filets de cordó daurats i al centre hi ha brodat el motiu de la creu amb els braços acabats en tres puntes i amb aplicacions metàl·líques. La mateixa tipologia de creu es repeteix en la part central de la banda de l'estola. El forro és de color vermell i duu cosida una roba blanca amb puntes a la part que es col·loca darrera el coll. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
L'estat és correcte però convindria guardar-la en un espai adequat sense altres elements a sobre els brocats.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS