Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Estola

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2471
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Indumentària
NOM DE L'OBJECTE
Estola
MIDES
ALÇADA (CM)
200
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
200
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Seda, passamaneria, brodat, incrustacions de metall.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Estola de seda crua amb els dos extrems piramidals que acaben amb passamaneria i tenen brodada la creu amb els ratjos de llum. Al centre hi té una creu de passamaneria. Per la part posterior té un folre de color rosa.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
2
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular, tela gastada i amb petits forats en algunes parts
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Fitxes associades: 2470, 2472, 2474