Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Estola

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
416
CRONOLOGIA
s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
estola
MIDES
ALÇADA (CM)
220 x 8,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
220 x 8,5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Estola que forma part d'un tern que es composa de 2 dalmàtiques, 1 casulla, 1 capa pluvial, 2 estoles, 2 maniples, 1 drap de faristol i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Estola de ras de seda de color morat. Les pales o extrems trapezoïdals estant cortornejats per galó de passamaneria daurat amb un petit sarrell. Les creus del centre de cada pala i la del mig de la banda de l'estola són d'aplicacions de passamaneria. El forro és d'un color lila rosat i duu cosida una roba blanca fistonejada a la part que es col·loca darrera el coll. A la banda de l'estola es conserva botó aglanat de passamaneria lila i trau-baga de corda per subjectar-la. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte tot i que la roba té punts de desgast.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Seguint la numeració de IEC del 0414 al 0423, són peces d'un mateix tern, tal i com he marcat a l'apartat de fitxes associades, però caldrà revisar-ho. En concret aquesta estola a mi no em sembla del mateix conjunt, tot i que la passamaneria del contorn sí que recorda la que té el drap de faristol.