Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Estola

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
478
CRONOLOGIA
s. XVII-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
estola
MIDES
ALÇADA (CM)
16 x 208 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
16 x 208 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Estola que forma part d'un tern o conjunt que es composa de 2 dalmàtiques, 1 casulla, 1 estola i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Estola de ras de seda negra amb trama de mostra floro-vegetal. Les pales o extrems trapezoïdals estant cortornejats per una tira estreta de passamaneria daurada i fistonejada. En el centre de cadascuns hi ha el motiu de la creu feta també amb les mateixes aplicacions de tires de passamaneria La mateixa tipologia de creu es repeteix en la part central de la banda de l'estola. El forro és de color negre. Escrit sobre paperet enganxat el forro el número de IEC.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS