Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Estola

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1241
CRONOLOGIA
Segle XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Indumentaria
NOM DE L'OBJECTE
Estola
MIDES
ALÇADA (CM)
304x14,5
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
304x14,5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Teixit i pedreria o vidre
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Estola daurada i marró per sota, decorada a la part superior amb orientalismes on apareixen animals com estruços, camells i cànids i humans caçant. Les borles són estretes però amb filaments penjants gruixuts. A cada punta d'estola decora una orfebreria estrellada amb pedreria o vidre roig al centre i morat i transparent al voltant.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació
FONT D'INGRÉS
Mn. Genís Baltrons
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS