Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Estola

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
606
CRONOLOGIA
1897
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
estola
MIDES
ALÇADA (CM)
12,5 x 197 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
12,5 x 197 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
seda, fils de seda policromats, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Estola que forma part del conjunt format per: 1 bossa de corporals, 1 maniple, 1 estola i 1 cobrecalze (veure fitxes associades). Estola de seda gris brodada amb fils de seda policromats (vermells, blancs, verds,...) i que dibuixen diferents motius florals. Les pales o extrems trapezoïdals estant cortornejats per galó de passamaneria daurat, fistonejat i amb mostra geomètrica. Les creus del centre de cada pala i la del mig de la banda de l'estola són també d'aplicacions de passamaneria daurada. El forro és de color lila i duu escrit amb bolígraf el núm. IEC. Porta cosida una roba blanca amb punta a la part que es col·loca darrera el coll.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS