Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Estendard de la Minerva

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
492
CRONOLOGIA
s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
moblament - accessori
NOM DE L'OBJECTE
estendard
MIDES
ALÇADA (CM)
209 x 182 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
209 x 182 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fil d'or, fils de seda policromats, aplicacions de passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Estendard de la cofraria de la Minerva de Girona. Peça de roba de ras de seda blanca de forma allargada i acabada amb dos becs semicirculars. L'ornamentació principal del penó, a banda de la inscripció brodada en daurat que l'identifica en la part superior (CONFRARIA.DE.MINERVA.GIRONA) i d'unes senzilles espigues de blat escampades pel drap, és un medalló format per una altra inscripció (també brodada en daurat): ECCE.PANIS.ANGELORUM.FACTUS.CIBIS.VIATORUM, posada en semicercle. La part inferior del medalló, el tanca la figura d'un peix, delicament brodat i amb unes perles aplicades a l'ull i a la part de les brànquies. Al mig o al centre del medalló, una cistella de vimet plena de pans. La peça en la seva part superior té els traus de la mateixa roba per poder-la penjar.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte, però caldria guardar-la sense pes a sobre els brodats.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS