Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Estàtua Sant Miquel

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
323
CRONOLOGIA
s. XVI
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
escultura
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, escupit, policromat
MATERIALS UTILITZATS
pedra
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Figura hagiogràfica
DESCRIPCIÓ
Representació exempta de Sant Miquel; es caracteritza perquè porta ales que sobresurten des de la part posterior, per un abillament de soldat i cavaller, com també pel fet de sostenir una espasa, que amb el temps s’ha perdut. Amb la mà esquerra agafa un escut amb una creu vermella inscrita, i el braç dret el creua per sobre el pit fins a reposar la mà a l’altura de l’espatlla esquerra. L’acció que porta a terme dempeus és el combat contra el dimoni, representat com una figura grotesca, amb trets de diferents representacions del Mal i donant com a resultat un híbrid.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Anònim
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular, li falten algunes parts i caldria una neteja
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.