Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Estàtua de Carlemany

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
136
CRONOLOGIA
c. 1345-1350
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
escultura
MIDES
ALÇADA (CM)
98
LLARGADA (CM)
27
AMPLADA (CM)
98
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, policromat
MATERIALS UTILITZATS
alabastre
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Fou el bisbe Arnau de Mont-rodon va establir al bisbat de Girona la festa i el culte a Carlemany vinculant-ho a la capella dels Quatre Màrtirs. Ho féu amb document datat l'any 1345. No és que ell canonitzés o declarés sant aquell emperador; simplement assumí i estengué al bisbat el culte que ja se li tributava a Aquisgran, a Colònia i altres esglésies d'Europa. Per això es procurà una imatge d'aquell emperador, que probablement encarregà al mestre escultor Jaume Cascalls, a qui tradicionalment ha estat atribuïda l'autoria d'aquesta escultura, però l'activitat, documentalment provada, de l'escultor Aloi de Montbrai a Girona, amb qui Cascalls s'associà entre el 1347 i el 1361, han posat en qüestió aquesta atribució. A banda d'això, es clar que l'escultura presenta la vestimenta i els atributs d'una figura reial. Vesteix túnica, brial cordat fins a la cintura o adornat amb ribets que mostren una sanefa romboïdal, i una capa decorada amb motius fitomòrfics. Porta corona flordelisada , espasa i punyal, i sota el peus, calçats amb sabatons o sabates de malles, apareixen quatre animals fantàstics la significació iconogràfica dels quals contribuiria a remarcar la condició gloriosa i heroica del personatge. Tant a la túnica com a les "vaina" de l'espasa i la daga, s'hi veuen gravats els blasons de la corona d'Aragó. Sabem que l'estàtua fou objecte de culte a l'altar de la capella dels Sants Màrtirs fins que es va prohibir honorar com a sant a l'emperador Carlemany, que hom ho atribueix al papa Sixt (1471-1484) Fou el bisbe de Girona Tomàs Sivilla i Gener qui, en acte de visita pastoral de l'any 1883, va ordenar fer retirar de la capella l'estàtua de l'emperador i així ingressà al Museu Catedralici.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Jaume Cascalls
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Cal netejar i consolidar les fisures de la base.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
Li manca la mà dreta.
DESCRIPCIÓ
-MARQUÈS CASANOVA, J., "La capella dels Quatre Màrtirs de Girona (II)", Informe, Diari de Girona, 15 de setembre de 1987 -FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 41 i 42 -Millenum. Història i Art de l'Església Catalana, Barcelona, 1987, p. 278 -MOLINA, J., "San Carlomagno", Maravillas de la España Sagrada. Tesoro Sagrado y Monarquía, Léon, 2000, p. 446-447 -ACG. AC, Vol. 95, Full 273. [29 març 1883] -ACG. AC, Vol. 99, Full 84. [3 febrer 1903]. -ACG. AC, Vol. 112, Full 59. [3 novembre 1956]. -ACG. AC, Vol.113 , Full 52. [1 maig 1964]. -ACG. AC, Vol. 105, Full 88. [1 agost 1924]. -ACG. AC, Vol. 107, Full 16. [16 juliol 1930] deteriorada esc Carlemany -ACG. AC, Vol. 107, Full 20. [13 octubre 1930] fractures Carlemany -ACG. AC, Vol. 107, Full 22. [4 novembre 1930] Restauració Carlemany -ACG. AC, Vol. 107, Full 26. [9 desembre 1930] Restauració Carlemany -ACG. AC, Vol. 107, Full 32. [3 febrer 1931] Expo a Sevilla -BARÓN DE LAS CUATRO TORRES (Ps.) “La estatua de San Carlomagno en la exposición Histórica-Europea”, dins Revista de Girona, Girona: Imprenta del Hospicio Provincial, 1894, núm. XVIII, pàg. 129. -CANAL, J. et al. Girona, de Carlemany al feudalisme (785-1057). El trànsit de la ciutat antiga a l’època medieval (II). Ajuntament de Girona: Girona, 1984. -GIRBAL, E.“Carlomagno en Gerona”, dins Revista de Girona, Girona: Imprenta del Hospicio Provincial,1884, núm. VIII, pàg. 225. -GIRBAL, E.“La estatua de Carlomagno, el Códice del Apocalipsis y el Tapiz del Génesis de esta Catedral”, dins Revista de Girona, Girona: Imprenta del Hospicio Provincial,1889, núm. XIII, pàg. 13. -MOLINA, J. Arnau de Montrodon y la Catedral de Sant Carlomagno. Sobre la imagen y el culto al emperador carolingio en Gerona, dins Anuario de Estudions Medievales, 34/1 (2004). -Molina Figueras, Joan. La memoria de Carlomagno. Aguilar de Campoo: Fundación Sta Maria la Real, 2017.
NOTES I OBSERVACIONS