Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Estandart

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
564
CRONOLOGIA
s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
moblament - accessori
NOM DE L'OBJECTE
estendard
MIDES
ALÇADA (CM)
231 x 135 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
231 x 135 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Peça de roba de ras de seda vermella amb trama de garlandes floro-vegetals. Té forma allargada i acabada amb dos becs semicirculars. L'ornamentació principal del penó és el motiu que dibuixa una corona d'entrellaços vegetals feta passamaneria de color daurat i que emmarquen el motiu de la creu,d'aplicacions de passamaneria platejada. Contorneja tot l'estandart (excepte en el seu extrem superior) tira de passamaneria daurada i acabada amb un curt serrell granate.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS