Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Esmalt

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
58
CRONOLOGIA
s. XIV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte d'art
NOM DE L'OBJECTE
placa amb esmalts
MIDES
ALÇADA (CM)
0,2
LLARGADA (CM)
4,5
AMPLADA (CM)
0,2
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
repussat, incisió, esmalt
MATERIALS UTILITZATS
metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Placa de metall treballada amb repussat i incicions. S'hi pot veure dins un trèbol la figura d'una au, semblant a una àliga amb el bec cap avall. Sobre aquest trèbol s'hi intuieix part d'un altre a dins del qual només s'arriba a veure la meitat d'una figura humana amb la mà recolzada al cap (recorda a la figura de l'arbre de Jessé). Té restes d'esmalt de color blau i verd. Té dos orificis en dos dels extrems, segurament punts de subjecció a una caixeta, o qualsevol altre objecte decorat amb plaques de metall esmaltat.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Darrera té incisa una marca-creu petita
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
La placa ha perdut la major part dels esmalts. Caldria netejar-la.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS