Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Esmalt

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
60
CRONOLOGIA
s. XIV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte d'art
NOM DE L'OBJECTE
placa amb esmalts
MIDES
ALÇADA (CM)
0,2
LLARGADA (CM)
3
AMPLADA (CM)
0,2
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
repussat, incisió, esmalt
MATERIALS UTILITZATS
metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Placa de metall amb esmalts. Al centre i dins un trèbol figura fantàstica amb peus de mamífer, cos d'au i cap de semblant humà, sobre un fons d'esmalt blau. La figura fantàstica ha perdut la major part dels esmalts, només en conserva al cos de colors vermellosos i taronges. A la banda esquerra és veu pràcticament un altre trèbol sencer, on també sobre un fons blau s'hi representa una au de bec allargat. En aquest cas conserva tot el cos, el plomatge amb esmalts de colors lila, verd, i marronosos. A la banda dreta, només part petita d'un altre trèbol on també s'hi veu part d'una au, la qual només conserva part del fons blau i esmalt vermellós al coll. El plomatge i el cap amb el bec llarg han perdut els colors.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Darrera té incisa una marca: tres ratlles verticals i una d'horitzontals al mig.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
La placa ha perdut la major part dels esmalts. Caldria netejar-la.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS