Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Esmalt

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
62
CRONOLOGIA
s. XIV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte d'art
NOM DE L'OBJECTE
placa amb esmalts
MIDES
ALÇADA (CM)
0,2
LLARGADA (CM)
3
AMPLADA (CM)
0,2
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
repussat, incisió, esmalt
MATERIALS UTILITZATS
metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Placa de metall amb esmalts. Al centre dins un trèbol de fons blau, figura fantàstica de tipologia clàssica: urpes i cames de felí, amb el cap d'una mena de cavall. La figura fantàstica ha perdut la major part dels esmalts. A la banda dreta s'hi veu part un altre trèbol també amb el fons de color blau i s'hi representa una au, possiblement un paó que ha perdut la major part dels esmalts. A la banda esquerra del trèbol central, s'hi veu part d'un altre trèbol que ha perdut tots els esmalts, s'hi veu repussat sobre el metall una au de bec llarg.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Darrera té incisa una marca-creu petita.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
La placa ha perdut la major part dels esmalts. Caldria netejar-la.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS