Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Escultura

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1417
CRONOLOGIA
s. XIX-XX?
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Escultura
NOM DE L'OBJECTE
Escultura
MIDES
ALÇADA (CM)
64 x 29,5cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
64 x 29,5cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Escultura de Jesús amb els braços oberts de fusta policromada, una aureola senzilla i amb detalls tant en el cabell com en el bell facial i les seves robes.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Imatge en dipòsit de la "Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis"
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS