Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Escultura Sant Sebastià

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1451
CRONOLOGIA
s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Escultura
NOM DE L'OBJECTE
Escultura Sant Sebastià
MIDES
ALÇADA (CM)
31x11x10
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
31x11x10
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Talla i policromia
MATERIALS UTILITZATS
Fusta, guix i pintura
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Hagiogràfic
DESCRIPCIÓ
Imatge de un Sant Sebastià lligat a un tronc amb tela rosa a la cintura. Manquen les fletxes.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS