Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Escultura d’orant

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1447
CRONOLOGIA
s.XIX?
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Escultura
NOM DE L'OBJECTE
Escultura d’orant
MIDES
ALÇADA (CM)
24x10x11,50
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
24x10x11,50
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Talla i policromia
MATERIALS UTILITZATS
Fusta, guix i pintura
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Imatge d’un monjo orant.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
A la base: GEIS
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació
FONT D'INGRÉS
Donació de Mn. Jaume Julià
DATA D'INGRÉS
2021
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS