Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Escultura del sepulcre de Bernat de Pau

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
71
CRONOLOGIA
c. 1457
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
escultura
MIDES
ALÇADA (CM)
76,5
LLARGADA (CM)
19
AMPLADA (CM)
76,5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, esculpit
MATERIALS UTILITZATS
alabastre
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Escultura que forma part del seguici fúnebre del Sepulcre de Bernat de Pau. Estava situada darrera el cos jacent del bisbe. Escultura femenina amb les mans juntes en acció de recolliment. Duu toca i vesteix túnica i mantell que li cobreix el cap. És una imatge sòbria que com totes les del conjunt demostra que l'escultor va realitzar un treball perfeccionista individualitzant a cada personatge del seguici. En aquest cas, es tracta d'una dona de mitjana edat amb una expressió de dolor serè en el rostre. L'amplitud de les vestidures recorden els models flamencs de l'època.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 40 -ALCOLEA, S. (Dir.) Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte. Vol. VIII. Madrid: Plus-Ultra, 1956. -ÁZCARATE, J. M. Arte gótico en España. Madrid, 1990. -BARRAL, X. (Dir.) L’Art de Catalunya (Ars Cataloniae). Barcelona: L’Isard, 1998. vol. VI, p. 310-311. -BARRAL, X. (Dir.) L’Art de Catalunya (Ars Cataloniae). Barcelona: L’Isard, 1998. vol. XV, p. 100. -ESPAÑOL, F. Maestro del Sepulcro de Bernat de Pau. Figuras de Bernat de Pau y de una plorante, ca. 1457” in Natale, M. (ed.), El Renacimiento Mediterráneo. Viajes de artistas e itinerarios entre Italia, Francia y españa en el siglo XV, Madrid: 438-443. -MARTÍ, J.M. (Dir.) Thesaurus/estudis. L’Art als Bisbats de Catalunya 1000/1800. Barcelona: Fundació Caixa de Pensions, 1986. p. 200-202. -PRATS, LL. El sepulcro de Bernat de Pau, obispo de Girona (1436-1457), AIEG XXXIII, 453-479. 1994. -VVAA. El bisbe Margarit i la seva època. Fundació Caixa de Girona. Centre Cultural de Caixa de Girona. Fontana d’Or. Ed. Fundació caixa Girona, 2006. -PLADEVALL, A. (Dir.), "L'Art Gòtic a Catalunya. Escultura II. De la plenitud a les darreres influències foranes", Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2007, p.26, 281-285.
NOTES I OBSERVACIONS