Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Element decoratiu metàl·lic

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1460
CRONOLOGIA
s. XX (?)
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
Element decoratiu metàl·lic
MIDES
ALÇADA (CM)
25x20x0,50
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
25x20x0,50
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Forjat
MATERIALS UTILITZATS
Metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
Bronze (?)
TEMA
DESCRIPCIÓ
Relleu decoratiu tetralobulat amb una A i una M inscrites en el seu interior.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS