Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

El Naixement. Fragment de d’un retaule

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
139
CRONOLOGIA
s. XVII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
fragment de retaule
MIDES
ALÇADA (CM)
122
LLARGADA (CM)
14
AMPLADA (CM)
122
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, cisellat, policromat, daurat
MATERIALS UTILITZATS
fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escena bíblica
DESCRIPCIÓ
Taula daurada i policromada de forma rectangular en posició vertical. L’escena representada és un naixement estructurat en tres nivells horitzontals: En primer terme hi ha l’escena del Naixement formada per la Verge, Jesús infant dins d’un canastrell, Sant Josep i el bou. En segon terme hi ha, d’esquerra a dreta, un pastor, un ase i un altre pastor portant un xai. Les figures d’aquest segon pla miren el cel obert de Glòria compost per una nuvolada on un querubí duu un filacteri amb la inscripció “Gloria in Excelsis Deo”. En el tercer l’arquitectura oberta formada per carreus que encabeix l’escena a l’interior.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular, caldria netejar
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-GALLINARO, L. Titra retables baroques de la Province de Geróne. (1580-1777). Etudes iconologique et socioculturelle (modes de producction, diffusion, réception). Universite Bordeaux III-Michel de Montagne, Universitat Autònoma de Barcelona – Bellaterra, 2005. Annex III, nº 95.
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.