Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Drap de faristol del tern de la Puríssima

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
977
CRONOLOGIA
1854
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
drap de faristol
MIDES
ALÇADA (CM)
222 x 52,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
222 x 52,5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brocat
MATERIALS UTILITZATS
seda, or, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Drap de faristol que forma part del tern de la Puríssima que el formen: 2 dalmàtiques, 5 capes pluvials, 2 casulles, 3 estoles, 1 maniple, 1 collarí, 2 bosses de corporals, 1 cobrecalze, 1 cíngol i 2 draps de faristol. Drap de faristol de seda blau ricament brocat amb motius disposats de manera simètrica: grosses fulles de palma que s'entrellaçen entre elles a través d'un petit cercle fistonejat amb dues fulles de palma o blat més petites, la qual cosa acaba dibuixant uns grossos medallons, a dins dels quals amb un peu o base de floro s'hi representa un copó que queda coronat per un altre gran motiu floral. En els dos costats estrets del drap sarrell daurat, els costats allargats un galó o tira de passamaneria daurat. Folre de color blau fosc. Duu escrit el núm. de l'IEC amb bolígraf.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Taller Garín
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
València
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
donació
FONT D'INGRÉS
Bisbe Sivilla i Gener
DATA D'INGRÉS
6 de desembre de 1904
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Força ben conservat. Té algunes pèrdues, el folre té estrips i està descosit.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-Resol. Tom 100, p. 38, 6 de desembre de 1904 -Marquès Casanovas, J., "La capella de la Puríssima", Informe, Diari de Girona, 21 d'octubre de 1987.
NOTES I OBSERVACIONS