Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Drap de faristol

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
414
CRONOLOGIA
s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
drap de faristol
MIDES
ALÇADA (CM)
190 x 49,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
190 x 49,5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Drap de faristol que forma part d'un tern que es composa de 2 dalmàtiques, 1 casulla, 1 capa pluvial, 2 estoles, 2 maniples, 1 drap de faristol i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Drap de faristol de ras de seda de color morat. En els costats llargs del drap hi ha galó de passamaneria daurada amb un petit serrell. En els extrems extrets, el galó de passamanerria daurada és més ample i acaba amb un serrell de fils daurats. El mateix galó es repeteix quasi en els extrems del drap. Escrit en bolígraf el número de IEC en el forro de color marró.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte, però la roba es veu gastada, usada.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS