Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Drap de faristol

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
625
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
drap de faristol
MIDES
ALÇADA (CM)
164,5 x 51 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
164,5 x 51 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fils de seda policromats, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Drap de faristol que forma part del conjunt format per: 2 estoles, 1 maniple, 1 casulla, 2 dalmàtiques, 1 bossa de corporals i 1 drap de faristol (veure fitxes associades). Drap de faristol de ras de seda de color beig fosc, tot ell ornamentat per motius floro-vegetals brodats amb fils policromats i fils daurat. La composició floral és simètrica i va alternant el pom de fulles verdes amb una flor (rosa) de tamany més gran i tres o quatre floretes més petites, amb un motiu tramat, també de fulles i petites flors estampades de color daurat-beig. En els costats llargs del drap hi ha galó de passamaneria daurada i amb un petit serrell. En els extrems estrets, el galó de passamanerria daurada és més ample i acaba amb un serrell de fils daurats. El mateix galó es repeteix quasi en els extrems del drap. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro, que també és de color beig fosc.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
El forro està gastat i esparracat.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS