Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Drap de faristol

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
974
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
drap de faristol
MIDES
ALÇADA (CM)
52,5 x 193 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
52,5 x 193 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fils de seda policromats, fil de plata, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Drap de faristol que forma part d'un tern que es composa de: 1 capa pluvial, 2 estoles, 2 dalmàtiques, 2 casulles, 2 collarins, 1 maniple, 1 cobrecalze, 1 un drap de faristol i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Drap de faristol de ras de seda profusament brodat amb fils de seda policromats (vermells, rosats, verds,...) i platejats, que dibuixen uns vistosos motius florals intercalats amb brots de raïms. En els dos costats estrets del drap sarrell daurat. El mateix galó de passamaneria de filament recargolat es repeteix quasi en els extrems del drap. Folre de color gris perla. Duu escrit el núm. de l'IEC amb bolígraf.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Té escrit en bolígraf dos números de l' IEC en llocs diferents. Un és el correcte del tern el 9526.05. L'altre número que hi hi el 9525.05 no és correcte.