Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Drap de faristol

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
924
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
drap de faristol
MIDES
ALÇADA (CM)
48,5 x 199 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
48,5 x 199 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Drap de faristol de ras de seda de color beig. En els costats llargs del drap hi ha passamaneria de fils daurats. En els extrems estrets, el galó de passamanerria daurada amb mostra floral és més ample i acaba amb un serrell de fils daurats o metàl·lics. El mateix galó es repeteix quasi en els extrems del drap. Forro de color groc.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte, però està molt brut.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS