Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Dibuix del presbiteri de la catedral

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2448
CRONOLOGIA
2000
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
dibuix
NOM DE L'OBJECTE
Dibuix
MIDES
ALÇADA (CM)
72
LLARGADA (CM)
2
AMPLADA (CM)
72
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Carbonet
MATERIALS UTILITZATS
Carbonet, paper, metall i vidre
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Dibuix del presbiteri de la catedral, destaca l’altar amb el baldaquí i en el fons el retaule gòtic. S’observen dues claus de volta, la de la volta de creueria que toca el presbiteri i la de la volta poligonal. En primer terme observem els esglaons que pugen al presbiteri. El marc és d’alumini i el vidre és mate
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
No és desxifrable
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Signatura
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo, amb la part inferior dreta difuminada a causa que s’ha mullat.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS