Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Dibuix de la taula central d’un retaule

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2456
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
dibuix
NOM DE L'OBJECTE
dibuix/carbonet
MIDES
ALÇADA (CM)
52,8
LLARGADA (CM)
2
AMPLADA (CM)
52,8
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Fusta , cartró, paper
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Visió celestial d’una Mare de Deu nimbada i envoltada d’àngels. A sota , en petit, distingim la catedral de Girona i la torre de Sant Feliu. Podria representar el quadre central d’un retaule barroc ja que el seu marc, motllurat i molt decorat, està envoltat d’escultures d’àngels i volutes i motllures ressaltades en blancper la part inferior. A la part superior veiem l’emblema de Maria «M» coronat i envoltat dels ratjos solars
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Darrera hi ha el segell de la botiga dels marcs «7NOU» Girona
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Torneró, Francesc?
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Hi ha una signatura però dues lletres no s’entenen bé.
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS