Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Dibuix de Gegant

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2454
CRONOLOGIA
1962
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
dibuix
NOM DE L'OBJECTE
Gravat
MIDES
ALÇADA (CM)
40
LLARGADA (CM)
2
AMPLADA (CM)
40
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
gravat xilogràfic
MATERIALS UTILITZATS
fusta, vidre, paper, pigments
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Gravat sobre linòleum que representa un gegant segons les auques antigues catalanes i les rajoles de l’escola d’Arts i Oficis. Vesteix una túnica i porta un bordó
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Carles Vivó i Siqués
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Signatura
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Molt bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS