Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Dalmàtica i collarí del tern de la Puríssima

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
165
CRONOLOGIA
1854
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
dalmàtica
MIDES
ALÇADA (CM)
107
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
107
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brocat
MATERIALS UTILITZATS
seda, or, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Dalmàtica que forma part del tern de la Puríssima que el formen: 2 dalmàtiques, 5 capes pluvials, 2 casulles, 3 estoles, 1 maniple, 1 collarí, 2 bosses de corporals, 1 cobrecalze, 1 cíngol i 2 draps de faristol. Dalmàtica de seda de color blau. Tot el contorn de la dalmàtica està marcat per una sanefa de passamaneria daurada. Aquesta mateixa sanefa conterneja el coll i a partir d'aquí baixa tant, en l'anvers com en el revers marcant clarament els paraments de la dalmàtica. El mateix motius marca els paraments de les mànigues. Tota la peça està ricament brocada amb motius disposats de manera simètrica: grosses fulles de palma que s'entrellaçen entre elles a través d'un petit cercle fistonejat amb dues fulles de palma o blat més petites, la qual cosa acaba dibuixant uns grossos medallons, a dins dels quals amb un peu o base de floro s'hi representa un copó que queda coronat per un altre gran motiu floral. La dalmàtica té el forro de color blau i duu cosida al coll una roba blanca amb puntes. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro. Conserva botons aglanats al coll i a les mànigues.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Taller Garín
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
València
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
donació
FONT D'INGRÉS
Bisbe Sivilla i Gener
DATA D'INGRÉS
6 de desembre de 1904
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte, però caldria presentar més acuradament i tenir en compte l'impacte de la llum sobre el teixit.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-Resol. Tom 100, p. 38, 6 de desembre de 1904 -Marquès Casanovas, J., "La capella de la Puríssima", Informe, Diari de Girona, 21 d'octubre de 1987.
NOTES I OBSERVACIONS