Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Dalmàtica

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
436
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
dalmàtica
MIDES
ALÇADA (CM)
109 x 82,5 cm / mànigues: 26 x 40'5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
109 x 82,5 cm / mànigues: 26 x 40'5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
vellut, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Dalmàtica que forma part d'un tern que es composa de 3 dalmàtiques, 1 casulla, 7 capes pluvials, 2 estoles, 1, collarí, 1 drap de faristol i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Dalmàtica de vellut granate. Tot el contorn de la peça hi ha un cordó de passamaneria daurat que acabava amb un petit serrell. Una tira de passamaneria daurada amb mostra i fistonejada conterneja el coll (forma de barca) i a partir d'aquí baixa tant, en el vers com en el revers marcant clarament els paraments de la dalmàtica. El mateix motiu de passamaneria marca els paraments de les mànigues. Conserva dos traus-baga de corda però cap fiador a la part del coll i dos botons aglanats amb els seus corresponents traus-baga de corda vermella a cada màniga . El forro és de color vermell i ha estat sargit en més d'un punt. El núm. de l'IEC escrit amb bolígraf al forro en una màniga. En la part interior en el forro hi ha enganxada etiqueta grossa on es pot llegir el següent: "D-163. ESTADO ESPAÑOL. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.SERVICIO DE DEFENSA DEL PATRIMONIO ARTISTICO NACIONAL. Recuperado del enemigo el 10-II-1939 en Darnius. Traslado Gerona el 16 de junio de 1939". L'etiqueta té parts aixecades, desenganxades de la roba però es llegeix perfectament.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Té adherida una etiqueta on consta: Estado Español. Ministerio de Educación Nacional. Servicio de defensa del patrimonio artístico nacional. Recuperación del enemigo (espais de difícil lectura) el 16 de junio de 1939.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte tot i el desgast del vellut en algunes parts. Part de la passamaneria està descosida i molt fosca, bruta.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS