Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Dalmàtica

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
476
CRONOLOGIA
s. XVIII-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
dalmàtica
MIDES
ALÇADA (CM)
104,5 x 80 cm / mànigues: 26,5 x 40,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
104,5 x 80 cm / mànigues: 26,5 x 40,5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Dalmàtica que forma part d'un tern o conjunt que es composa de 2 dalmàtiques, 1 casulla, 1 estola i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Dalmàtica de ras de seda negra amb trama de mostra floro-vegetal (recorda motiu "a la Palma", popular en el s. XVIII). Tot el contorn de la peça hi ha una tira estreta de passamaneria daurada amb mostra o sanefa geomètrica. La mateixa tira de passamaneria però de mida més ampla li volteja el coll i a partir d'aquí baixa tant, en el vers com en el revers marcant clarament els paraments de la dalmàtica. El mateix motiu de passamaneria marca els paraments de les mànigues. El forro és de color negre i porta enganxada paperet amb el núm. de l'IEC. Porta cosida roba blanca al coll, on també conserva dos gafets metàl·lics per cordar-la.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte, tot i que la passamaneria té alguna pèrdua.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS