Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Dalmàtica

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
585
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
dalmàtica
MIDES
ALÇADA (CM)
105,5 x 76,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
105,5 x 76,5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Dalmàtica que forma part d'un tern que es composa de 8 casulles, 4 estoles, 2 collarins, 2 dalmàtiques i 1 capa pluvial (veure fitxes associades). Dalmàtica de ras de seda verda amb trama de mostra floro-vegetal. Tot el contorn de la peça hi ha una tira estreta de passamaneria daurada amb un petit serrell. Galó de passamaneria daurat i amb mostra floro-vegetal li volteja el coll i a partir d'aquí baixa tant, en el vers com en el revers marcant clarament els paraments de la dalmàtica. El mateix motiu de passamaneria marca els paraments de les mànigues. El forro és de color verd fosc. Porta cosida punta blanca al coll, on també conserva dos gafets metàl·lics per cordar-la. Núm. IEC escrit amb bolígraf al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
El forro de la peça està sargit i es diria que tota la dalmàtica ha estat refeta, diferents tons de verd de la roba. La passamaneria també refeta i afegida.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS