Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Dalmàtica

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
626
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
dalmàtica
MIDES
ALÇADA (CM)
109 x 81 cm / mànigues: 25,5 x 40,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
109 x 81 cm / mànigues: 25,5 x 40,5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fils de seda policromats, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Dalmàtica que forma part del conjunt format per: 2 estoles, 1 maniple, 1 casulla, 2 dalmàtiques, 1 bossa de corporals i 1 drap de faristol (veure fitxes associades). Dalmàtica de ras de seda de color beig fosc, tot ella ornamentada per motius floro-vegetals brodats amb fils policromats i fils daurat. La composició floral és simètrica i va alternant el pom de fulles verdes amb una flor (rosa) de tamany més gran i tres o quatre floretes més petites, amb un motiu tramat, també de fulles i petites flors estampades de color daurat-beig. Aquesta ornamentació ocupa tota la superfície de la dalmàtica. Una tira de passamaneria beig acabada amb un petit serrell contorneja els laterals de la dalmàtica. Un galó daurat i de peril fistonejat emmarca la part del coll i partir d'aquí baixa tant, en el vers com en el revers marcant clarament els paraments . El mateix galó de passamaneria marca els paraments de les mànigues. El forro és de color beig fosc i és on hi ha escrit amb bolígraf el núm. de l'IEC. La peça conserva dos traus-baga de corda beig als extrems de coll (forma de barca) i a les mànigues. Ha perdut tot els botons. Roba blanca amb punta cosida al coll.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS