Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Dalmàtica

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
398
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
dalmàtica
MIDES
ALÇADA (CM)
102,5 x 71 cm / mànigues: 24,5 x 44,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
102,5 x 71 cm / mànigues: 24,5 x 44,5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fil d'or i sedes policromades, passamaneria, aplicacions perlajades
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Dalmàtica que forma part d'un tern que es composa de 3 capes pluvials, 2 dalmàtiques, 3 estoles, 2 collarins, 3 maniples,1 cobrecalze, 1 bossa de corporals, 1 humeral, 1 gremial i un drap de faristol. (veure fitxes associades). Dalmàtica de ras de seda de color verd. Tot el contorn de la peça hi ha una sanefa brocada, daurada i que dibuixa mena de fulles que queden emmarcades per dos filets daurats (el mateix motius en tot el tern). Aquesta mateixa sanefa conterneja el coll i a partir d'aquí baixa tant, en el vers com en el revers marcant clarament els paraments de la dalmàtica. El mateix motiu o sanefa marca els paraments de les mànigues. Destaquen de la peça els motius iconogràfics ubicats tant a davant com a darrera en el parament de sobre el faldó. En el vers i sobre un setí de color crema hi ha brodat anagrama que té una corona en la part superior. L'interior de la corona marcat amb brodat de color vermell i a sota d'aquesta un trèbol de vuit costats tot perlajat. Tota la composició s'emmarca per una forma trapezoidal, que de fet és el nus d'una creu els braços de la qual són de forma flordelisada i brocada en fil d'or. En el revers, i també sobre un setí de color crema, s'hi mostra brodat un escut amb les quatre barres de fons i un medalló o escut central amb bandes ondulades vermelles i platejades (escut de Girona), a sobre de l'escut i al iguals que la part del davant hi ha brodada la corona amb motius perlajats. Tot plegat emmarcat dins una forma trapezoidal, com a nus de la creu flordelisada brocada en fil d'or. La dalmàtica té el forro de color verd i duu cosida al coll una roba blanca amb puntes. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
La roba de la peça es veu gastada i usada sobretot en la part interior del forro que té més d'un estrep, i també desgastada en la part de davant. Convindria guardar-la en un espai més adequat sense altres elements a sobre els brodats.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS