Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Dalmàtica

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
374
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
dalmàtica
MIDES
ALÇADA (CM)
108,5 x 80 cm / mànigues: 26 x 41 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
108,5 x 80 cm / mànigues: 26 x 41 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brocat, encoixinat
MATERIALS UTILITZATS
seda, fil d'or i de plata, fils de seda policromats, passamaneria, aplicacions metàl·liques
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Dalmàtica que forma part d'un tern que es composa de: 6 capes pluvials, 4 dalmàtiques, 1 casulla, 2 estoles, 4 collarins, 1 cobrecalze, 1 bossa de corporals i 1 drap de faristol (veure fitxes associades). Dalmàtica de seda de color gris amb una trama de fons de fil platejat i motius florals. Tot el contorn de la dalmàtica està marcat per una sanefa brocada, daurada i que dibuixa mena de fulles que queden emmarcades per dos filets daurats (el mateix motiu en tot el tern). Aquesta mateixa sanefa conterneja el coll i a partir d'aquí baixa tant, en l'anvers com en el revers marcant clarament els paraments de la dalmàtica. El mateix motius marca els paraments de les mànigues. És precisament en aquests paraments on hi ha la decoració més ricament brodada de la peça. El paraments, tant en els inferiors o del faldó, com en els de les mànigues presenten la mateixa decoració: una corona floro-vegetal brocada i daurada que ocupa la part central. La dalmàtica té el forro de color vermell i duu cosida al coll una roba blanca amb puntes. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
L'estat és correcte però caldria ubicar-la en un espai idoni sense altres elements a sobre els brocats.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS