Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Dalmàtica

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
458
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
dalmàtica
MIDES
ALÇADA (CM)
116 x 83 cm / mànigues: 26 x 43 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
116 x 83 cm / mànigues: 26 x 43 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Dalmàtica que forma part d'un tern que es composa de 2 dalmàtiques, 1 casulla, i 2 bosses de corporals i 5 capes pluvials (veure fitxes associades). Dalmàtica de ras de seda llisa granate. Un galó o tira de passamaneria estret, daurat i mostra geomètrica (igual en tot el tern) envolta els laterals de la dalmàtica. La mateixa tira de passamaneria li volteja el coll (forma de barca) i a partir d'aquí baixa tant, en el vers com en el revers marcant clarament els paraments de la dalmàtica. El galó també es repeteix a les mànigues, però a la màniga dreta passamaneria diferent: daurada i granate, segurament la peça ha estat refeta. Conserva dos traus-baga de corda grante al coll i dos botons aglanats amb els seus corresponents traus-baga de corda vermella a cada màniga. El forro és de color vemell on hi ha escrit amb bolígraf el núm. de l'IEC. Porta cosida roba blanca al coll.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Roba gastada, està molt sargida i esparracada en més d'un lloc.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS