Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Dalmàtica

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
618
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
dalmàtica
MIDES
ALÇADA (CM)
108,5 x 87 cm / màmigues: 27 x 38 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
108,5 x 87 cm / màmigues: 27 x 38 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fil d'or, fils de seda policromats, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Dalmàtica que forma part del conjunt format per: 2 collarins i 2 dalmàtiques (veure fitxes associades). Dalmàtica de ras de seda de color beig marfil clar amb mostra de trama floral brodada amb fils de seda policromats (blau, verd, vermell,...). La mostra brodada dibuixa uns fins brancatges d'on surten poms de flors vermelles (semblen clavells). Aquestes branquetes es van enllaçant per dibuixar una mena de medalló lobulat a dins del qual hi ha un ram de tres flors també vermelles. Aquesta ornamentació repartida de manera simètrica ocupa tota la superfície de la dalmàtica, excepte la part del parament superior de l'anvers que segurament es degué refer i està tot ell brodat amb una altra mostra també floral. Un galó daurat amb mostra contorneja els laterals la peça. El mateix galó també emmarca la part del coll i partir d'aquí baixa tant, en el vers com en el revers marcant clarament els paraments de la dalmàtica. El mateix motiu de passamaneria marca els paraments de les mànigues. El forro és de color rosa on hi ha escrit amb bolígraf el núm. de l'IEC. La peça conserva un dels dos fiadors aglanats del coll (de barca) i dos dels botons per cordar la màniga esquerra.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
La roba està molt gastada i en punts esparracada.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS